Wykładowcy

Prof. Maciej Banach
Prof. Stanisław Bartuś
Prof. Agata Bielecka-Dąbrowa
Prof. Marlena Broncel
Prof. Paweł Burchardt
Dr n. med. Krzysztof Chlebus
Dr Michał Chudzik
Prof. Barbara Cybulska
Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
Dr Krzysztof Dyrbuś
Prof. Mariusz Gąsior
Dr Marcin Gierach
Dr n. med. Paulina Gorzelak-Pabiś
Prof. Marcin Gruchała
Prof. Maciej Haberka
Dr. Michał Hawranek
Dr n. med. Matylda Hennig
Prof. Piotr Jankowski
Dr Leszek Kamiński
Prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek
Dr. Łukasz Kołtowski
Marek Kustosz
Dr Joanna Lewek
Prof. Łukasz Małek
Prof. Artur Mamcarz
Dr hab. Agnieszka Mickiewicz
Prof. Przemysław Mitkowski
Prof. Małgorzata Myśliwiec
Prof. Marek Naruszewicz
prof. Maciej Niewada
Dr Katarzyna Okręglicka
Prof. Tadeusz Osadnik
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Dr Paweł Rajewski
Prof. Bogdan Solnica

Dr Ewa Starostecka

Prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

Prof. Konrad Szosland

Dr Daniel Śliż
Prof. Anna Tylki–Szymańska
Dr Jakub Urbański
Dr Daniel Śliż
Prof. Aleksandra Uruska
Prof. Adam Windak
Prof. Adam Witkowski
Prof. Aleksandra Uruska