Piątek
3 XII
2021

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

10.00 - 10.10

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE XI KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA LIPIDOLOGICZNEGO

10.10 - 11.10

Sesja Najwybitniejszych Młodych Lipidologów PTL 2020: „Zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce klinicznej”

11.15 - 12.15

Sesja Twórców Polskiej Lipidologii

12.20 - 13.20

Sesja Sponsorowana firmy KRKA

13.30 - 14.30

Sesja Certyfikowanych Lipidologów PTL:
„Zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce klinicznej”

14.35 - 15.35

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce
„Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” - zdrowy styl życia

15.40 - 16.40

"Nutraceutyki i suplementy diety, dlaczego wolimy je stosować niż zmienić styl życia i się leczyć?"

16.50 - 17.50

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce
„Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” zasady leczenia farmakologicznego

17.55 - 18.25

"Co nas czeka w przyszłości? - zamiast wróżyć z kart, skoncentrujmy się na głównych czynnikach ryzyka"

18.30 - 20.00

Dlaczego leczenie pacjentów z hipercholesterolemią nadal stanowi niezaspokojoną potrzebą medyczną?

20.00 -

Zakończenie pierwszego dnia Kongresu

Sobota
4 XII
2021

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

10.00 - 12.00

DEBATA EKSPERCKA: Jak należy rozszerzyć istniejący program lekowy by pacjenci mogliby być powszechnie leczeni innowacyjną terapią z zastosowaniem inhibitorów PCSK9? Dostępne dane vs oczekiwania kliniczne vs możliwości płatnika.

12.05 - 13.05

Jak skutecznie szukać i włączać pacjentów do programu lekowego „leczenie inhibitorami PCSK-9 zaburzeń lipidowych” - sesja przypadków pacjentów

13.10 - 14.10

Wyzwania w leczeniu hipercholesterolemii – praktyka kliniczna wobec wytycznych ESC/EAS

14.20 - 15.35

Ryzyko sercowo-naczyniowe, ryzyko rezydualne a skuteczność leczenia zaburzeń lipidowych. Nigdy nie patrzymy na jeden element układanki!

15.40 - 16.40

"Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce
„Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” Diagnostyka"

16.50 - 17.50

"Uczymy Się Rozpoznawać I Leczyć Choroby Rzadkie. Wytyczne I Praktyka Kliniczna."

17.55 - 18.55

Powstrzymać starzenie się - czy i jak jesteśmy w stanie to zrobić?

19.00 - 20.00

"DEBATA z udziałem mediów i organizacji pacjenckich nt., dlaczego ponosimy porażkę w diagnostyce i leczeniu pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, z tym pacjentów z FH.

20.00 -

Zakończenie drugiego dnia Kongresu

Niedziela
5 XII
2021

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

10.00 - 11.00

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce
„Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” innowacyjne leki, co mamy, co nas czeka?

11.05 - 12.05

Sesja Sponsorowana firmy Abbott

12.10 - 13.10

Sesja Sponsorowana Firmy Teva

13.20 - 14.20

SESJA SPECJALNA NAJWYBITNIEJSZYCH MŁODYCH LIPIDOLOGÓW PTL 2021

14.25 - 15.25

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce
„Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” Cześć 5 – wybrane grupy pacjentów

15.30 - 16.30

LDL pod kontrolą czy to koniec terapii…co z nie-HDL? - ryzyko o którym nigdy nie powinniśmy zapominać

16.40 - 17.40

"Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce „Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” Cześć 6 – pacjent z nietolerancją statyn "

17.45 - 18.45

O zaburzeniach lipidowych i nie tylko. Wyzwania codziennej praktyki klinicznej.

18.45 - 19.00

Zakończenie Kongresu

Platynowy Partner
Partnerzy Kongresu

Sesja Najwybitniejszych Młodych Lipidologów PTL 2020: „Zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce klinicznej”

Moderatorzy:

Prof. Aleksandra Uruska
Dr n. med. Krzysztof Chlebus

10.10 - 10.25

Polygenic risk score u pacjentów z hypercholesterolemią – najwyższy czas na wdrożenie do praktyki klinicznej! 

Prof. Tadeusz Osadnik

10.25 - 10.40

16 letni pacjent z cukrzycą typu 1, nadwagą i stężeniem LDL-C 139 mg/dl

Dr n. med. Matylda Hennig

10.40 - 10.55

52 letni pacjent z zespołem metabolicznym oraz rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych.

Prof. Aleksandra Uruska

10.55 - 11.10

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Sesja Twórców Polskiej Lipidologii

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
Prof. Barbara Cybulska

11.15 - 11.45

Homocysteina wciąż niedoceniany partner lipidów w aterotrombozie

Prof. Marek Naruszewicz

11.45 - 12.15

Sfingolipidozy – Objawy, Diagnostyka, Możliwości Leczenia

Prof. Anna Tylki–Szymańska

Sesja Sponsorowana firmy KRKA

12.20 - 12.50

Jak wiele możemy osiągnąć w leczeniu dyslipidemii terapią doustną?

Prof. Maciej Banach

12.50 - 13.20

Skuteczna terapia nadciśnienia tętniczego zawsze ze statyną – jak łączyć leki hybrydowe z innymi lekami hipotensyjnymi?

Prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

Sesja Certyfikowanych Lipidologów PTL:
„Zaburzenia lipidowe w codziennej praktyce klinicznej”

Moderatorzy:

Prof. Jacek Jóźwiak
Prof. Barbara Cybulska

13.30 - 13.45

Ciężka hipercholesterolemia u pacjenta w wieku 54 lat z nadciśnienie tętniczym. Jakie ryzyko, jak poprawnie leczyć. Jakie znaczenie może mieć leczenie skojarzone?

Dr Leszek Kamiński

13.45 - 14.00

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby u pacjenta z dyslipidemią. Czy mamy szanse na skuteczne leczenie?

Dr Paweł Rajewski

14.00 - 14.15

Pacjent w wieku 51 lat, z prawidłowym cholesterolem i zawałem mięśnia sercowego wymagającym 3-etapowej angioplastyki. Jakie możliwe rozpoznanie i jakie leczenie?

Dr Krzysztof Dyrbuś

14.15 - 14.30

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce „Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” - zdrowy styl życia

Moderatorzy:

Prof. Artur Mamcarz
Dr Krzysztof Dyrbuś

14.35 - 14.50

Co należy koniecznie pamiętać odnośnie zaleceń dietetycznych dla pacjenta z zaburzeniami lipidowymi i ryzykiem sercowo-naczyniowym?

Dr Marcin Gierach

14.50 - 15.05

Alkohol a zaburzenia lipidowe i ryzyko sercowo-naczyniowe. Całkowita abstynencja jako metoda prewencji chorób sercowo-naczyniowych?

Dr Katarzyna Okręglicka

15.05 - 15.20

Wysiłek fizyczny – co powinniśmy wiedzieć, czy każdy wysiłek fizyczny dla każdego pacjenta?

Prof. Artur Mamcarz

15.20 - 15.35

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

"Nutraceutyki i suplementy diety, dlaczego wolimy je stosować niż zmienić styl życia i się leczyć? "

Moderatorzy:

Prof. Tadeusz Osadnik
Prof. Artur Mamcarz

15.40 - 15.55

Które nutraceutyki i suplementy diety mają dane na bezpieczeństwo i skuteczność terapii w zaburzeniach lipidowych/metabolicznych? I dlaczego reklamowane są te, które nie mają…?

Dr Daniel Śliż

15.55 - 16.10

Dlaczego nie do końca wykorzystywane są właściwości nutraceutyków? Od resweratrolu do kurkuminy i Coq10. Jaka powinna być optymalna formulacja.

Dr Jakub Urbański

16.10 - 16.25

Rekomendacja leczenia czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej z zastosowaniem nutraceutyków. Które grupy pacjentów mają największą szansę by odnieść korzyści.

Prof. Maciej Banach

16.25 - 16.40

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce „Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” zasady leczenia farmakologicznego

Moderatorzy:

Prof. Jacek Jóźwiak
Dr Leszek Kamiński

16.50 - 17.05

Jak bardzo jesteśmy nieskuteczni w leczeniu zaburzeń lipidowych w wybranych grupach ryzyka w Polsce? Od Lipidogramu 2015i badania Da Vinci do PL-ACS i badania TERCET.

Prof. Mariusz Gąsior

17.05 - 17.20

Statyny jako podstawa leczenia zaburzeń lipidowych. Czy istnieje efekt klasy, kiedy i dla kogo monoterapia?

Prof. Paweł Burchardt

17.20 - 17.35

Wytyczne dotyczące leczenia skojarzonego zaburzeń lipidowych w Polsce. Nareszcie uczymy się od hipertensjologów…

Prof. Maciej Banach

17.35 - 17.50

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Co nas czeka w przyszłości? - zamiast wróżyć z kart, skoncentrujmy się na głównych czynnikach ryzyka

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

Dlaczego leczenie pacjentów z hipercholesterolemią nadal stanowi niezaspokojoną potrzebą medyczną?

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
Prof. Przemysław Mitkowski

18.30 - 18.45

Cele terapeutyczne dla pacjentów z hipercholesterolemią – wytyczne vs. praktyka kliniczna

Prof. Piotr Jankowski

18.45 - 19.00

LDL-C  i Lp(a) jako czynniki ryzyka ASCVD

Prof. Maciej Banach

19.00 - 19.15

Inklisiran- czy pomoże zmniejszyć lukę między wytycznymi a praktyką kliniczną?

Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

19.15 - 19.45

Przypadek pacjenta z hipercholesterolemią- sesja interaktywna

Prof. Maciej Banach
Prof. Przemysław Mitkowski

19.45 - 20.00

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Jak należy rozszerzyć istniejący program lekowy by pacjenci mogliby być powszechnie leczeni innowacyjną terapią z zastosowaniem inhibitorów PCSK9? Dostępne dane vs oczekiwania kliniczne vs możliwości płatnika.

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
prof. Maciej Niewada

Uczestnicy:

prof. Maciej Niewada
Prof. Piotr Jankowski
Prof. Krystian Wita

10.00 - 10.20

Wykład wprowadzający: Epidemiologia zaburzeń lipidowych w Polsce – czy ma znaczenie w kontekście skuteczności leczenia i dostępności do innowacyjnych terapii?

Prof. Adam Witkowski

Tematy poruszane podczas debaty:

  • Niezaspokojone potrzeby w kontekście diagnostyki, leczenia i prewencji głównych czynników ryzyka miażdżycowej choroby sercowo-naczyniowej w Polsce. Czy naprawdę jest tak źle?
  • Leczenie hipolipemizujące pacjentów po zawale mięśnia sercowego – osiągane cele terapeutyczne, leczenie skojarzone, co się zmieniło w ostatnich 12 miesiącach?
  • Dostęp do innowacyjnych terapii hipolipemizujących w Polsce w 2021 – jakie mamy możliwości, co nas czeka, co należy poprawić? Dlaczego epidemiologia ma się nijak do wskazań refundacyjnych?

Jak skutecznie szukać i włączać pacjentów do programu lekowego „leczenie inhibitorami PCSK-9 zaburzeń lipidowych” - sesja przypadków pacjentów

Moderator:

Prof. Maciej Banach

Uczestnicy:

Prof. Mariusz Gąsior
Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
Prof. Maciej Haberka
Prof. Jacek Jóźwiak

Wyzwania w leczeniu hipercholesterolemii – praktyka kliniczna wobec wytycznych ESC/EAS

13.10 - 13.25

Czy osiągamy cele LDL-C dla poszczególnych grup ryzyka sercowo-naczyniowego?
Porównanie danych z Europy na podstawie badania obserwacyjnego DA VINCI

Prof. Maciej Banach

13.25 - 13.40

Realia polskie leczenia hipercholesterolemii

Prof. Mariusz Gąsior

13.40 - 13.55

Czego nauczyliśmy się po 6 latach obecności  PCSK9i

Prof. Marlena Broncel

13.55 - 14.10

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Ryzyko sercowo-naczyniowe, ryzyko rezydualne a skuteczność leczenia zaburzeń lipidowych. Nigdy nie patrzymy na jeden element układanki!

Moderatorzy:

Dr n. med. Krzysztof Chlebus
Prof. Piotr Jankowski

14.20 - 14.35

Stan przedcukrzycowy, cukrzyca a zaburzenia lipidowe. Znaczenie innowacyjnych leków przeciwcukrzycowych (flozyny, inkretyny) w terapii wielu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Prof. Konrad Szosland

14.35 - 14.50

Dyslipidemia w przebiegu cukrzycy typu 2 i nowoczesne terapie

Prof. Artur Mamcarz

14.50 - 15.05

Leczenie skojarzone (polypile) w skutecznej walce z rezydualnym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Czy poprawa adherencji ma znaczenie?

Prof. Marlena Broncel

15.05 - 15.20

Jak skutecznie leczyć pacjenta z wysokim stężeniem LDL-C i lipoproteiny(a)?

Dr Joanna Lewek

15.20 - 15.35

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

"Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce „Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” Diagnostyka"

Moderatorzy:

Prof. Bogdan Solnica
Prof. Jacek Jóźwiak

15.40 - 15.55

Jak skutecznie oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe pacjenta by wdrożyć prawidłowe leczenie. Czy istnieją różnice między PolScore and SCORE-2? Co to jest ryzyko ekstremalne?

Prof. Piotr Jankowski

15.55 - 16.10

Dlaczego non-HDL jest równoważnym głównym czynnikiem ryzyka sercowo naczyniowego?

Prof. Bogdan Solnica

16.10 - 16.25

Lipoproteina(a) – rekomendacje oznaczenia. Jak to zrobić, ile kosztuje, czy to oznaczenie ma sens i jest kosztowo-efektywne?

Prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek

16.25 - 16.40

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Uczymy Się Rozpoznawać I Leczyć Choroby Rzadkie. Wytyczne I Praktyka Kliniczna.

Moderatorzy:

Dr Joanna Lewek
Dr n. med. Krzysztof Chlebus

16.50 - 17.05

Pacjent z rodzinną hipercholesterolemią (homo- i heterozygotyczną) – rozpoznanie, objawy alertowe, leczenie, kiedy kierujemy do ośrodka Lipidologicznego.

Dr n. med. Krzysztof Chlebus

17.05 - 17.20

Pacjent z rodzinną chylomikronemią – rozpoznanie, objawy alertowe, rekomendacje postępowania.

Dr Ewa Starostecka

17.20 - 17.35

Pacjent z sitosterolemia – rozpoznanie, objawy alertowe, rekomendacje postępowania.

Dr n. med. Paulina Gorzelak-Pabiś

17.35 - 17.50

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Powstrzymać starzenie się - czy i jak jesteśmy w stanie to zrobić?

Wykładowcy:

Prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

DEBATA z udziałem mediów i organizacji pacjenckich nt., dlaczego ponosimy porażkę w diagnostyce i leczeniu pacjentów z ciężką hipercholesterolemią, z tym pacjentów z FH.

Moderatorzy:

Prof. Maciej Banach
Marek Kustosz

19.00 - 19.15

Wykład wprowadzający: Przestańmy ignorować zaburzenia lipidowe jako nieistotny czynnik ryzyka. Edukacja i Współpraca, profilaktyczne rozwiązania systemowe… tylko tyle i aż tyle by odnieść sukces.

Prof. Marcin Gruchała

19.15 - 20.00

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce „Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” innowacyjne leki, co mamy, co nas czeka?

Moderatorzy:

Prof. Marlena Broncel
Prof. Piotr Jankowski

10.00 - 10.15

Miejsce inklisiranu w terapii zaburzeń lipidowych. Kiedy, dla kogo? Jakie grupy pacjentów odnoszą największe korzyści.

Prof. Przemysław Mitkowski

10.15 - 10.30

Kwas bempediowy – czy na pewno tylko dla pacjentów z nietolerancją statyn?

Prof. Maciej Banach

10.30 - 10.45

Kwasy omega-3 (ikozapent etylowy) a fenofibrat, czyli jak skutecznie leczyć hipertriglicerydemię.

Prof. Barbara Cybulska

10.45 - 11.00

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Sesja Sponsorowana firmy Abbott

Moderator:

Prof. Maciej Banach

11.05 - 11.20

Coronary Microvascular Disease – wczesna diagnostyka i jej znaczenie

Prof. Stanisław Bartuś

11.20 - 11.35

Omówienie przypadku klinicznego

Dr. Łukasz Kołtowski

11.35 - 11.50

Omówienie przypadku klinicznego

Dr. Michał Hawranek

11.50 - 12.05

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

Nowa statyna dostępna już w Polsce.

Moderator:

Prof. Maciej Banach

12.10 - 12.35

Miejsce pitawastatyny w leczeniu zaburzeń lipidowych w roku 2021. Cenne uzupełnienie naszej codziennej trudnej praktyki

Prof. Maciej Banach

12.35 - 13.00

Wyzwania w leczeniu zaburzeń lipidowych u pacjentów z chorobami metabolicznymi. Pitawastatyna jako nowa możliwość terapeutyczna.

Prof. Konrad Szosland

SESJA SPECJALNA NAJWYBITNIEJSZYCH MŁODYCH LIPIDOLOGÓW PTL 2021

Moderatorzy:

Prof. Jacek Jóźwiak
Prof. Maciej Banach

"Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce „Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” Cześć 5 – wybrane grupy pacjentów "

Moderatorzy:

Prof. Agata Bielecka-Dąbrowa
Dr Michał Chudzik

14.25 - 14.40

Leczenie zaburzeń lipidowych u pacjenta w podeszłym wieku w prewencji pierwotnej. Aktualny stan wiedzy, rekomendacje leczenia.

Prof. Adam Windak

14.40 - 14.55

Pacjent z niewydolnością serca i zaburzeniami lipidowymi. Najczęściej popełniane błędy.

Prof. Agata Bielecka-Dąbrowa

14.55 - 15.10

Leczenie dziecka z ciężkimi zaburzeniami lipidowymi. Dieta – kiedy i jaka? Kiedy leczenie?

Prof. Małgorzata Myśliwiec

15.10 - 15.25

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

"Wytyczne PTL/KLRwP/PTK/PTD/PTDL/PTNT (2021) diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce „Od teorii do SKUTECZNEJ codziennej praktyki” Cześć 6 – pacjent z nietolerancją statyn"

Moderatorzy:

Dr hab. Agnieszka Mickiewicz
Prof. Marlena Broncel

16.40 - 16.55

Jak skutecznie diagnozować nietolerancję statyn? Czym jest efekt nocebo/drucebo i jak go skutecznie różnicować z nietolerancją?

Prof. Maciej Banach

16.55 - 17.10

Pacjent z OZW z częściową lub całkowitą nietolerancją statyn. Jak powinniśmy postępować?

Prof. Maciej Haberka

17.10 - 17.25

Wytyczne postępowania u pacjenta z nietolerancją statyn. Znaczenie nutraceutyków, pitawastatyny, kwasu bempediowego, terapii hamujących białko PCSK9.

Prof. Piotr Jankowski

17.25 - 17.40

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)

O zaburzeniach lipidowych i nie tylko. Wyzwania codziennej praktyki klinicznej.

Moderatorzy:

Prof. Konrad Szosland
Prof. Maciej Banach

17.45 - 18.00

Ekstremalny wysiłek fizyczny – czy na pewno korzystnie wpływa na zdrowie?

Prof. Łukasz Małek

18.00 - 18.15

Pacjent z przedwczesnym zawałem mięśnia sercowego i prawidłowym profilem lipidowym – czy to może być rodzinna hipercholesterolemia? A jeśli nie to co?

Dr hab. Agnieszka Mickiewicz

18.15 - 18.30

Pacjent z Covid-19 po zawale mięśnia sercowego. Jak skutecznie leczyć, by uchronić przed powikłaniami, także w Long-Covid?

Dr Michał Chudzik

18.30 - 18.45

Dyskusja z udziałem uczestników (czat na żywo)